Create an account

Angre
X

Vis mer

Overvann

Klimaforandringer medfører fremtidige kraftigere regnskyll. Det betyr økt risiko for oversvømmelser, spesielt i byområder. Effektiv håndtering av nedbør som ikke naturlig infiltreres, gir et løft til overvannsanleggets bæredyktighet. Samtidig minskes risikoen for skader på bygninger og infrastruktur.

vis produkter

Kummer for overvann

Ved å samle regnvann fra veier og stein- eller asfaltbelagte flater minimeres risikoen for flom og vannskader. Wavin tilbyr løsninger for håndtering av overvann tilpasset enhver utfordring

Vis systemløsninger

Takavvanning

Ved riktig håndtering av vann fra takarealer minsker risikoen for oversvømmelser og vannskader. Wavin tilbyr komplette løsninger for håndtering av overvann både for små og store bygg.

Vis systemløsninger

Mengderegulering

Overvannshåndtering bør ikke foregå passivt. Wavins virvelkammer i kombinasjon med intelligent prosjektdesign gir deg en sikker løsning som optimerer videreføringen av nedbør ut på offentlig nett eller annen resipient.

Vis systemløsninger

Transport og drenering

Ett komplett system til overvannshåndtering skal kunne drenere og transportere overskytende vann vekk, uansett mengde eller hastighet. Med Wavins rør og tilslutningskomponenter kan du optimere drenering og transport av overvann og samtidig oppfylle de strengeste kvalitetskrav.

Vis systemløsninger

Rensing

Myndighetene krever stadig oftere at forurensede stoffer fjernes fra oppsamlet overvann, før det bortledes. Forurensede stoffer omfatter olje, sand og slam, samt tungmetaller. Wavin kan gi deg både ekspertrådgivning og de løsninger som sikrer at alle krav i gjeldende lover og standarder blir oppfylt.

Vis systemløsninger

Fordrøye og infiltrere

Hvis du kan håndtere spissbelastninger under et regnskyll, kan du minske risikoen for skader forårsaket av oversvømmelser. Våre fordrøyningsløsninger gir deg full kontroll over bortleding av overvann. Infiltrasjon sikrer langsom bortleding til grunnen. Kombinasjonen av fordrøyning og infiltrasjon utvider mulighetene for å håndtere også større nedbørshendelser.

Vis systemløsninger
Dette nettstedet bruker cookies. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Jeg samtykker
E-post Oss